Loading...
 

Browse Tags

 Tags

Results 3

Wiki טכנולוגיות ופרוייקטים
Article מערכת ניהול מאוחד חדש בטיקי גירסה 23 בסירטון הדרכה טיקי הזה נירא יחד את המערכת ניהול מאוחד חדש בטיקי 23. אני גם אראה לך כיצד להתאים אישית את לוח המחו
Article פתרון בעיות בטיקי ויקי, דרישות תוכנה והגדרות שרת בסירטון הדרכה טיקי זה נראה יחד היכן ניתן למצוא דרישות טיקי, כיצד נוכל לבדוק את הגדרות השרת (php, mySQL) ב-Tiki23. זו הר